Od pierwszego kontaktu do pełnego zamknięcia projektu, firma WebSolutions była zawsze bardzo profesjonalna i elastyczna, dostarczając także znaczącą wartość dodaną w odniesieniu do funkcjonalności i technicznego projektu strony. Opóźnienia, specyfikacje i budżet były respektowane. Nowe rozwiązanie jest absolutnie stabilne i ewolucyjne: może być łatwo ulepszone i dostosowane dzięki komponentom oprogramowania, które zostało wybrane.